Hiển thị các bài đăng có nhãn tử vi tuổi mùi 2015. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn tử vi tuổi mùi 2015. Hiển thị tất cả bài đăng

Tử vi tuổi Mùi năm 2015



Tử vi 2015: Tuổi mùi  gồm: Ất Mùi, Đinh Mùi, Kỷ Mùi, Tân Mùi và Quý Mùi.  Người tuổi Mùi tính tình hiền lành, ngoài nhu trong cương, đa sầu đa cảm, nhu mì, hay suy nghĩ. Họ thẳng thắn, biêt cảm thông, hoà đồng, chăm lao động, họ làm gì cũng đều khiến người khác thấy tin tưởng, đôi lúc chủ quan cố chấp, thích sắc thái thần bí người tuổi Mùi có khát vọng mãnh liệt, có chí tiến thủ, giỏi giao tiếp, quan hệ rộng. Họ khảng khái, khi bạn bè gặp khó khăn, họ tuyệt đối không "thấy chết mà bỏ đi". Bản chất cua họ tốt, lương thiện, thường sống tốt với mọi người. Họ hiểu rằng phải tiết kiệm, không được tiêu hoang bừa bãi.
Bài viết gồm 2 phần:
- Phần 1: Tử vi tổng quát tuổi Mùi năm 2015
- Phần 2: Tử vi chi tiết các tuổi Ất Mùi, Đinh Mùi, Kỷ Mùi, Tân Mùi và Quý Mùi năm 2015